Revízia elektrických zdravotníckych priestorov a prístrojov

Všetko o revíziách elektrických inštalácií a zariadení, spotrebičov a ručného náradia.

Moderátor: Marcel Vojčík

Stanislav Guláš
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 3. Januára 2018, 20:40
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Revízia elektrických zdravotníckych priestorov a prístrojov

Príspevok od užívateľa Stanislav Guláš » 3. Januára 2018, 21:39

Odboná prehliadka a odboná skúška elektrického zaiadenia
by mala byť vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR c.124/2006 Z.z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6 s požiadavkami pre zdravotnícke priestory STN 33 2000-7-710 v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. prílohy č. 1, III. Časť, bod A. písm. h), elektrická inštalácia v miestnosti pe zdravotnícke účely. Čo sa týka zdravotníckych pístrojov tak v zmysle STN EN 60601-1.

Podľa vyhlášky č.508/2009 MPSVaR (VTZ) Revízny technik §24_revizie elektrických vyhradených technických zariadení (VTZ) do 1000V by mal použiť nasledujúce normy:
*STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručneho náradia.
*STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
*STN 33 2140-zrušená. Elektrický rozvod v miestnostiach pre lekárske priestory.
*STN 33 2000-7-710 Elektricke inštalacie nn v zdravotnickych priestoroch,
*STN EN 60601-1 Zdravotnícke elektrické prístroje,
*STN EN 62353 Zdravotnícke elektrické prístroje. Opakované skúšky a skúšky po
oprave zdravotníckych elektrických prístrojov.
*STN 33 2000-5-56 Kapitola 56: Napájanie na bezpečnostné účely
*STN 33 2000-5-551 Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
*STN EN 50272-2 Časť 2: Stacionárne akumulátorové batérie
*STN 33 2000-4-443 Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým
rušením (statická elektrina)
*STN 33 2030 Ochrana pred nebespečnými účinkami statickej elektriny
Poznámka:
Tejto problematike - elektotechnika v zdravotníctve som sa začal venovať v r.2016 a postupne som sa dopracoval k používaniu týchto noriem. Som už na dôchodku a ešte v roku 2017 som pracoval, ako revízny technik na dohodu pre ŽSR v oblasti Oznamovacej a zabezpečovacej techniky. V ďalšej činnosti zdravotníckej techniky by som chcel pracovať v plnom nasadení. Sú to iba moje začiatky v tejto oblasti, tak budem potrebovať odbornejšiu pomoc, ak sa tomuto niekto venuje.

Napísať odpoveď