Ochranne pásma

Všetko o projektovaní.

Moderátor: Marcel Vojčík

Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Ochranne pásma

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

V ktorom zákone nájdem ochranné pásma jednotlivých sietí?
D.U.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Používateľov profilový obrázok
Marcel Vojčík
Príspevky: 86
Dátum registrácie: 16. Júla 2018, 10:34
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Ochranne pásma

Príspevok od používateľa Marcel Vojčík »

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2021 §43
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
ináč som senior servisný inžinier pre dátové centrá
Merák
Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Ochranne pásma

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Medzitým mi kolegovia projektanti poslali celkom peknú tabuľku, posielam v prílohe.
Vzdialenosti.xlsx
Tabuľka ochranných pásiem
(18.43 KiB) 943 stiahnutí
Cestné ochranné pásma:
Vyhláška č.35/1984 Zb. zákona č.1933/1997 o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
Ochranné pásmo dráhy:
Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií:
Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia:
Zákon č.251/2012 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov
Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia:
Zákon č.251/2012 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov
Ochranné pásma elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia:
Zákon č.251/2012 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov
Ochranné pásma plynárenských zariadení a priamych plynovodov:
Zákon č.251/2012 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov
Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení a priamych plynovodov:
Zákon č.656/2004 Z.z.o energetike a o zmene niektorých zákonov
Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla:
Zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla:
Zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou:
Zákon č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
Ochranné pásmo elektronických sietí a zariadení:
Zákon č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach
Ochranné pásmo krematória:
Zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
Ochranné pásmo pohrebiska:
Zákon č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Ochranne pásma

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Na tomto linku sú odkazy na zákony týkajúce sa ochranných pásiem líniových vedení:
https://www.sez-kes.sk/predpisy?kategoria=0306
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Napísať odpoveď