Spájanie uzemnení

Všetko k inštaláciám nízkeho napätia.

Moderátor: Marcel Vojčík

Michal Križan
Príspevky: 1
Dátum registrácie: 1. Júna 2017, 13:00

Spájanie uzemnení

Príspevok od užívateľa Michal Križan » 1. Júna 2017, 22:14

NN prípojka nového rodinného domu z elektromerového rozvádzača do rozvádzača domu je riešená káblom CYKY 5Cx10. Prechod z TN-C na TN-S je v elektromerovom rozvádzači. Dom ma riešené uzemnenie bleskozvodu strojeným základovým uzemňovačom.
Elektromerový rozvádzač umiestnený na okraji pozemku má svoje vlastné uzemnenie. Môžeme prepojiť v zemi tieto dva nezávislé uzemňovače ( uzemňovač elektromerového rozvádzača a uzemňovač domu), keď vzdialenosť medzi nimi je cca 5m?

Užívateľov profilový obrázok
Tibor Hanko
Príspevky: 25
Dátum registrácie: 25. Februára 2017, 20:35
Bydlisko: Uhrovec
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Kontaktovať užívateľa:

Re: Spájanie uzemnení

Príspevok od užívateľa Tibor Hanko » 2. Júna 2017, 14:37

Spájaniu rôznych uzemňovacích sústav sa venuje národná príloha NA.4 v STN 33 2000-5-54.
V článku NA.4.4.2 sa uvádza, že uzemnenia bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa nemusia spájať ak je vzdialenosť v zemi medzi uzemneniami väčšia ako 5 m. Zároveň sa ale v článku NA.4.1 uvádza, že jednotlivé uzemňovače sa neovplyvňujú ak je ich vzdialenosť aspoň 20 m a v článku NA.4.3 sa uvádza, že ochranné uzemnenia navzájom dosiahnuteľných častí sa musia prepojiť.
Ja by som tie uzemnenia prepojil. Znížite odpor uzemnenia celej uzemňovacej sústavy.
Revízny technik a projektant elektro.

Užívateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Re: Spájanie uzemnení

Príspevok od užívateľa Daniel Urbanovič » 20. Novembra 2021, 11:39

Áno, prepojením uzemňovacích sústav sa uzemnenie zlepší a zvýši sa aj jeho spoľahlivosť, čo je nevyhnutné pre správne fungovanie väčšiny ochrán. Na druhej strane treba povedať aj to, že takýmto prepojením sa do inštalácie ľahšie prenášajú všetky poruchy z rozvodnej napájacej siete hlavne pri poruchách na VN strane, alebo pri úderoch blesku do zeme t.j. pri zmene potenciálu zeme. Takže v dome musíte použiť prepäťové ochrany podľa prívodného kábla TN-C 3 pólové, alebo TN-S 4 pólové.
Osobne riešenia rozlišujem a posudzujem individuálne:
- pre krátke prípojky do cca 20m používam min. AYKY4x16 s rozdelením TN-C-S v RD a prepojením uzemnenia
- pre stredne dlhé prípojky používam min. AYKY4x16 s rozdelením TN-C-S v RD
bez prepojenia uzemnení ak je merný odpor dobrý
s prepojím uzemnení ak je merný odpor pôdy vysoký
Použitím 4 žilového prívodu ušetríte 1 pól prepäťovky a skoro 2 DIN moduly v rozvádzači (miesto v rozvádzači je drahé). Medené káble na prípojky používam len výnimočne, jednak je meď je drahá (o jeden rád dimenzia Al je o ½ lacnejší ako Cu) a jednak meď „šetrím“ pre vnútorné rozvody alebo na výrobu iných elektro komponentov.
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh

Napísať odpoveď