Káble do hohorľavého podkladu.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Moderátor: Marcel Vojčík

Používateľov profilový obrázok
Daniel Urbanovič
Príspevky: 18
Dátum registrácie: 29. Mája 2017, 13:16
Povolanie: projektant
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24

Káble do hohorľavého podkladu.

Príspevok od používateľa Daniel Urbanovič »

Ktoré káble možno inštalovať na a do horľavého podkladu?
V STN 33 2312 v článku 4.1.7 sú všeliake skúšky pre výrobkové normy, niektoré z nich som nešiel, niektoré sú už zrušené, a ešte som našiel aj úplne iné normy... ťažko sa v tom vyznať.
Ako sa v tom zorientovať?
Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh
Používateľov profilový obrázok
Tibor Hanko
Príspevky: 25
Dátum registrácie: 25. Februára 2017, 20:35
Bydlisko: Uhrovec
Povolanie: revízny technik
Dosiahnutá elektrotechnická kvalifikácia: §24
Kontaktovať používateľa:

Re: Káble do hohorľavého podkladu.

Príspevok od používateľa Tibor Hanko »

Samostatné káble je možné ukladať do horľavého podkladu ak spĺňajú skúšku podľa STN EN 60332-1-2.
Káble vo zväzku je možné inštalovať do horľavého podkladu ak spĺňajú skúšku podľa STN EN 60332-2-xx.

Pri výbere treba posudzovať parametre káblov individuálne pre každého výrobcu.

Napríklad kábel CYKY VUKY Bratislava:
- spĺňa 60332-1-2 - môže sa jeden nainštalovať do horľavého podkladu
- nespľna 60332-2-xx - ako káblový zväzok sa nemôže inštalovať do horľavého podkladu (nebol na to skúšaný)
opatrenie: vložiť kábel do rúrky podľa STN EN 61386-1 (37 0000) čl.13: IEC60695-2-11 (750°C), alebo podľa 60695-11-2 (1kW).
Napríklad kábel N2XH VUKY Bratislava:
- spĺňa 60332-1-2 aj 60332-2
Nevylučujem, že existuje výrobca kábla CYKY, ktorý kábel skúšal podľa 60332-2 (nenašiel som zatiaľ).

Odôvodnenie:
STN 33 2312
4.1.1 Najvyššia dovolená teplota elektrického zariadenia na priamu montáž do horľavých materiálov a na ne v miestach styku s horľavým materiálom môže byť najviac 115 °C. Uvedená teplota sa nesmie prekročiť ani pri poruchových stavoch, s ktorými sa uvažuje v príslušných predpisoch a normách (preťaženie, skraty, nevhodná obsluha, uvoľnenie elektrických spojov a pod.).
4.4.1.7 Trasa káblov podľa 4.4.1.1 a) a b) sa môže upevniť a kotviť len do stavebných konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavku na požiarnu odolnosť stanovenú podľa riešenia PBS príslušného požiarneho úseku, ktorým trasa prechádza a staticky umožňujú upevnenie trasy káblov pri požiari
4.4.2 Uloženie káblov do káblových lávok a výrobkov na upevnenie káblov
Uloženie káblov do káblových lávok a výrobkov na upevnenie káblov musí spĺňať požiadavky na funkčnú
odolnosť podľa STN 92 0205 a vyhotovuje sa:
c) uložením káblov do káblových príchytiek upevnených na stenu alebo strop vodorovne aj zvislo,
POZNÁMKA. – Voľne vedené káble uložené podľa 4.4.2 majú mať:
a) plášť hnedej farby – napájacie káble;
b) plášť červenej farby – signalizačné, ovládacie a dátové káble.
4.6 Vlastnosti elektrických rozvodov
4.6.1 Súčasti elektrických rozvodov (káble a vodiče, inštalačné rúrky, kanály, lišty, príchytky, škatule a úplné kryty, káblové vývodky a pod.) sa môžu uložiť priamo do horľavých materiálov alebo na ne za predpokladu, že tieto súčasti sú aspoň odolné proti šíreniu plameňa podľa 4.1.7 alebo spĺňajú požiadavky na odolnosť izolačných materiálov uvedené v 4.1.4.
POZNÁMKA. – Káble s triedou reakcie na oheň najmenej Eca spĺňajú požiadavku na odolnosť proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60332-1-2.
4.1.7 Odolnosť proti šíreniu plameňa sa skúša podľa príslušných výrobkových noriem (napr. STN 34 7661, STN EN 50085-1, STN EN 50086-1, STN EN 61386-1, STN EN 61534-1, STN EN 61439-1, STN EN 61537 atď.).
V prípade, ak príslušná výrobková norma neobsahuje skúšku proti šíreniu plameňa, skúša sa podľa STN EN 60695-9-1.

Normy pre skúšanie:
STN 34 7661 (34 7661) Dátum vydania: 01.12.2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN 34 7661/Z1 (34 7661) Dátum vydania: 01.09.2015 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče
STN EN 50085-1 (37 0010) Dátum vydania: 01.04.2006 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61386-1 (37 0000) Dátum vydania: 01.03.2009 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61534-1 (35 7120) Dátum vydania: 01.02.2012 Systémy zbernicového vedenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61534-1/A1 (35 7120) Dátum vydania: 01.02.2015 Systémy zbernicového vedenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61439-1 (35 7107) Dátum vydania: 01.08.2012 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 61537 (37 0002) Dátum vydania: 01.09.2007 Príslušenstvo káblov. Systémy káblových žľabov a systémy káblových roštov
STN EN 61537/O1 (37 0002) Dátum vydania: 01.10.2011 Príslušenstvo káblov. Systémy káblových žľabov a systémy káblových roštov
STN EN 60669-1 (35 4106) Dátum vydania: 01.09.2018 Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60309-1 (35 4513) Dátum vydania: 01.11.2001 Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN IEC 60884-1 (35 4520) Dátum vydania: 01.03.2004 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60332-1-2 (34 7101) Dátum vydania: 01.09.2005 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň
STN EN IEC 60332-3-21 (34 7101) Dátum vydania: 01.02.2019 Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-21: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A F/R
STN EN IEC 60332-3-22 (34 7101) Dátum vydania: 01.02.2019 Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-22: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A
STN EN IEC 60332-3-23 (34 7101 Dátum vydania: 01.02.2019 Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-23: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória B
STN EN IEC 60332-3-24 (34 7101) Dátum vydania: 01.02.2019 Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-24: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória C
STN EN IEC 60332-3-25 (34 7101) Dátum vydania: 01.02.2019 Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-25: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória D
Revízny technik a projektant elektro.
Napísať odpoveď