Všeobecné pravidlá fóra

admin
Administrátor
Príspevky: 2
Dátum registrácie: 23. Januára 2017, 23:36

Všeobecné pravidlá fóra

Príspevok od používateľa admin »

Pred používaním fóra si, prosím, prečítajte tieto záväzné pravidlá.

Fórum prevádzkuje Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES).

Sme verejné diskusné fórum elektrotechnikov a diskutovať budeme o témach súvisiacich s elektrotechnikou.

Používaním tohto diskusného fóra bez výhrad súhlasíte s týmito pravidlami. Vedenie fóra si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek dopĺňať a meniť.

1 - Všeobecné pravidlá fóra
1.01 - Členstvo na tomto fóre je bezplatné a nie je viazané na členstvo v SEZ-KES.
1.02 - Prispievať do fóra môžu iba registrovaní používatelia.
1.03 - Všetci používatelia sa registrujú na fórum pod svojim pravým menom. (Ak je vaše meno už použité, pridajte zaň číslovku.)
1.04 - Aktivácia konta vyžaduje uvedenie funkčnej emailovej adresy, na ktorú bude doručený aktivačný link. S emailovou adresou sa budete na fórum aj prihlasovať.
1.05 - Jeden používateľ nesmie mať viac ako jeden účet.
1.06 - Ak ste členmi SEZ-KES uveďte pri registrácii vaše členské číslo. Po overení budete pridaní do skupiny SEZ-KES. V budúcnosti plánujeme výhody pre členov SEZ-KES oproti nečlenom rozšírením funkcií fóra a prístupom k niektorým neverejným častiam fóra.
1.07 - Každý užívateľ tohto fóra je zodpovedný za obsah každého svojho príspevku a zároveň za súbory priložené k príspevku.
1.08 - Vedenie fóra nezodpovedá za príspevky ani súbory poslané užívateľmi a v prípade potreby alebo rozhodnutia ich môže bez akejkoľvek výstrahy zmazať, premiestniť, poprípade zmeniť obsah.
1.09 . Toto fórum je moderované. Pod pojmom moderovanie sa rozumie odstraňovanie prvkov, ktoré nesúvisia s danou témou alebo ju zbytočne zneprehľadňujú, zlučovanie alebo rozdeľovanie príspevkov. Moderátor má právo zasiahnuť ak sa príspevok nevyjadruje jasne a neprispieva tak k objasneniu témy zadanej jasnou diskusnou otázkou. Moderátor má právo zmätené, či nejasné formulácie buď opraviť od chýb, upresniť alebo zmazať.
1.10 - Pri porušení pravidiel fóra alebo všeobecných pravidiel slušného správania, môže byť užívateľ z tohto fóra vylúčený.
1.11 - Rozhodnutie o trvalom vylúčení z fóra (trvalý BAN) odsúhlasuje Prezídium SEZ-KES.
1.12 - SEZ-KES nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmy, ktoré by mohli vzniknúť akýmkoľvek použitím informácií z fóra, alebo ich nepochopením.

2 - Čo je zakázané
2.01 - V príspevkoch a podpisoch ako aj v súkromných správach (SS) pre ostatných používateľov je zakázané prezentovať reklamné funkčné odkazy (linky) na iné stránky. Odkaz na vlastnú stránku si môžu používatelia pridať do svojho profilu. Prípustné sú iba odkazy súvisejúce s riešeným problémom.
Ak vám niekto pošle SS s takým obsahom, alebo ho zistíte niekde v príspevku, oznámte to, prosím, ihneď vedeniu fóra (administrátori majú mená zobrazené červenou farbou a moderátori zelenou). Našim cieľom je, aby sa tu riešili technické problémy a neotravovala vás pri tom zbytočne reklama.
2.02 - V príspevkoch je prísne zakázané vyjadrovanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom SR (rasistické vyjadrovanie, sexuálne ponižovanie, narážky na telesné vady, osočovanie, propagácia násilia, drog, hanobenie národa, príspevky s pornografiou) Trestom je okamžité vylúčenie z fóra (trvalý BAN).
2.03 - V príspevkoch je zakázané urážanie ostatných užívateľov, osočovanie, používanie hrubých a vulgárnych výrazov. Trestom je vylúčenie z fóra na 1 mesiac (BAN na 1 mesiac) a v prípade ďalšieho porušenia vylúčenie z fóra (trvalý BAN).
2.04 - Prípadné konflikty medzi používateľmi alebo vedením fóra neriešte verejne, ale formou neverejných komunikačných kanálov (SS, e-mail, jabber …)
2.05 - Na fóre je vo všetkých sekciách v príspevkoch zakázané používať materiály ku ktorým nemáte autorské práva.

3 - Avatar a Podpis
3.01 - Ako avatar doporučujeme použiť vašu skutočnú fotografiu.
3.02 - Je zakázané používať avatary a podpisy, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom ofenzívne voči ostatným používateľom.
3.03 - Ak Administrátor alebo Moderátor uzná, že váš nick, avatar alebo podpis nespĺňa tieto pravidlá, t.j. podmienky pre pridanie avataru a podpisu alebo inak porušuje pravidlá fóra, vyhradzuje si Administrátor alebo Moderátor právo na jeho zmenu alebo úplné odstránenie.

4 - Všeobecné pravidlá k príspevkom
4.01 - Nové témy zakladajte v správnych sekciách a fórach
4.02 - Pred založením akejkoľvek novej témy použite funkciu » Hľadať « a skontrolujte, či už rovnaká téma neexistuje.
4.03 - Ak rovnaká alebo podobná téma už na fóre existuje, nezakladajte novú tému, ale vytvorte nový príspevok v už existujúcej téme.
4.04 - Duplicitné, zle zaradené, nezmyselné alebo pravidlá porušujúce témy budú podľa uváženia administrátorov alebo moderátorov presunuté, uzamknuté alebo zmazané bez nutnosti udania dôvodu.
4.05 - Ak chcete pridať do príspevku obrázok, pridajte ho priamo a nedávajte odkazy na iné galérie (nebudete závislí na funkčnosti iných serverov a máte istotu, že obrázok sa bude dať vždy zobraziť).
4.06 - Snažte sa písať gramaticky správne! Používajte interpunkčné znamienka, nepíšte žargónom ani iným nespisovným štýlom, nepoužívajte skratky slov (je to dôležité pre funkciu vyhľadávania na fóre).
4.07 - Písanie celého textu veľkými písmenami sa v rámci netikety považuje za kričanie a takéto príspevky budú ignorované.
4.08 - Na formátovanie vášho textu používajte odstavce. Je to prehľadnejšie.

5 - Otázky a odpovede
5.01 - Jasne pomenujte tému, o ktorej chcete diskutovať. Z názvu témy musí byť zrejmé na čo sa pýtate.
5.02 - V jednej téme sa pýtajte iba na jednu vec.
5.03 - V technických diskusiách sa, prosím, vyvarujte zbytočných fráz v prospech popisu problému. Pozdravy nie sú vhodné pre toto offline fórum, ale pre diskusie v reálnom čase. Takže namiesto použitia “dobrý deň, večer, ráno, vážení odborníci” a podobných zdvorilostných klišé radšej detailne popíšte situáciu.
5.04 - Ak sa pýtate, neďakujte dopredu. Nikdy neviete či odpoveď dostanete a iba svojim poďakovaním zneprehľadníte text.
5.05 - Keď vám bol problém vysvetlený nie je treba odpovedať jedným slovom "ďakujem", ale môžete reagovať, či odpoveď pomohla, alebo ako situácia dopadla. To je užitočnejšie aj pre ostatných používateľov fóra.

Zverejnené: 24. 4. 2017
Zamknuté