Strana 1 z 1

Oprava STN EN 61439-5

Napísané: 1. Októbra 2017, 14:03
od užívateľa František Paluška
Upozorňujem na skutočnosť, že od augusta 2017 platí oprava O1 uvedenej normy, týkajúcej sa NN rozvádzačov na rozvod el. energie vo verejných sieťach. Na chyby v uvedenej STN upozornil SEZ-KES v januári t.r. - dá sa teda povedať, že ÚNMS SR zareagoval promptne ;). Žiaľ z 15 pripomienok ostalo 6 nezapracovaných... :(