Strana 1 z 1

Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 3. Decembra 2018, 13:15
od užívateľa Marcel Vojčík
Dobrý deň prajem

v tejto rubrike sa budem snažiť donášať novinky v oblasti noriem, ku ktorým je prístup cez STN on-line SEZ-KEZ

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 3. Decembra 2018, 13:16
od užívateľa Marcel Vojčík
k 1.12.2018 máme tieto veci:

vyšla slovenská verzia normy STN EN 60445
vyšla oprava O1 k norme STN 33 2000-6
vyšla anglická verzia normy STN 33 2000-7-704

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 1. Júna 2019, 19:55
od užívateľa Marcel Vojčík
tak a máme tu 1.6.2019
deň, kedy stratila platnosť stará norma na revízie STN 33 2000-6 z roku 2007 a od kedy platí už iba nová norma na revízie STN 33 2000-6 z roku 2018

podľa tejto novej normy na revízie sa už nebude len tak dať vyhotoviť kladná revízia na elektroinštaláciu bez riadneho projektu (ktorý je povinný podľa zákona 124/2006 Z.z.),lebo podľa novej normy je treba doložiť k revízii čestné vyhlásenie od projektanta, že všetko naprojektoval v súlade s platnými normami, ale aj od stavebnej firmy, že elektroinštaláciu vyhotovila v súlade s projektom a platnými normami.
Tieto dokumenty sú jednotlivé organizácie povinné dodať investorovi. Čiže nie že revizák si to musí celé sám naháňať a vytelefonovávať ale investor mu ich musí dodať aj s projektom skutočného vyhotovenia a ostatnými dokumentami (napríklad: vyhlásenie o zhode k rozvádzaču a kusovej skúške, a iné)

ďalej dávam do popredia, že k 1.6.2019 vyšli už aj nové normy v Slovenskom jazyku STN 33 2000-7-704 (norma pre staveniská a búraniská) a norma STN 33 2000-7-708 (norma pre karavánové priestory , kempingy a podobné priestory) a norma STN EN 13032-2 (norma pre meranie osvetlenia)

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 3. Júla 2019, 19:50
od užívateľa Marcel Vojčík
k 1.7.2019 nám vyšli dve nové normy a jedna aktualizácia (všetko zatiaľ v angličtine), čo sa týka prístupu SEZ-KES STN-OnLine

STN 33 2000-7-721 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-721: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch

STN EN 60898-1 - Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde

STN EN 60529/A2/AC - Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 1. Augusta 2019, 10:54
od užívateľa Marcel Vojčík
k 1.8.2019 nám vyšli štyri nové normy a jedna aktualizácia (všetko zatiaľ v angličtine), čo sa týka prístupu SEZ-KES STN-OnLine

STN 33 2000-7-711 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky

STN EN 50131-4 - Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia

STN EN 54-3+A1 - Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru

STN EN IEC 60079-15 - Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n"

STN 33 2000-7-709/A12 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-709: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Prístavy a podobné priestory

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 5. Mája 2020, 07:27
od užívateľa Marcel Vojčík
k 1.5.2020 nám vyšla nová norma v jazyku slovenskom STN EN 60947-2 - Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia Časť 2: Ističe
a oprava O1 normy STN 33 2000-4-41 z roku 2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - Oprava 1

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 14. Mája 2020, 09:06
od užívateľa František Paluška
V decembri 2019 bola vydaná STN EN 33 2000-5-56 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov, ktorá nahrádza pôvodnú normu, vydanú v anglickom jazyku z mája 2019 v celom rozsahu. Vzhľadom na množstvo terminologických nepresností a chýb pri preklade do slovenčiny SEZ-KES inicioval v 03/2020 opravu tejto normy, ktorú ÚNMS spracováva. O vyjdení opravy budeme informovať!

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 14. Mája 2020, 09:10
od užívateľa František Paluška
V decembri 2019 bola vydaná STN EN 60204-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky, ktorá nahrádza pôvodnú normu, vydanú v anglickom jazyku z februára 2019 v celom rozsahu. Vo februári 2020 bola vydaná súvisiaca STN EN IEC 60204-11 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätia nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV, ktorá nahrádza pôvodnú normu, vydanú v anglickom jazyku z júna 2019 v celom rozsahu.
Vzhľadom na množstvo terminologických nepresností a chýb pri preklade do slovenčiny odporúčam obozretnosť pri používaní týchto noriem. SEZ-KES inicioval začiatkom 05/2020 opravu oboch noriem, ÚNMS zatiaľ nereagoval. O prípadnom vyjdení opráv budeme informovať!