Strana 2 z 2

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 4. Mája 2023, 21:08
od používateľa Marcel Vojčík
Dobrý deň prajem

k 1.5.2023 vyšlo v STN OnLine pre SEZ-KES:

STN EN IEC 61557-1 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 61557-2 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 2: Izolačný odpor
STN EN IEC 61557-3 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 3: Impedancia slučky
STN EN IEC 61557-4 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 4: Odpor vodičov uzemnenia a pospájania
STN EN IEC 61557-5 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 5: Odpor uzemnenia
STN EN IEC 61557-6 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 6: Účinnosť prúdových chráničov (RCD) v sústavách TT, TN a IT
STN EN IEC 61557-7 - Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 7: Sled fáz

s pozdravom
Marcel Vojčík

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 5. Júna 2023, 08:22
od používateľa Marcel Vojčík
Dobrý deň prajem

k 1.6.2023 vyšlo v STN OnLine pre SEZ-KES:

STN EN 50600-2-4 - Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-4: Infraštruktúra kabeláže telekomunikácií v jazyku anglickom

s pozdravom
Marcel Vojčík

Re: Normy - nové, zmeny, aktualizácie

Napísané: 1. Júla 2024, 16:28
od používateľa Marcel Vojčík
Dobrý deň prajem

k 1.7.2024 vyšlo v STN OnLine pre SEZ-KES:

STN 33 2000-4-43 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom v jazyku slovenskom
STN EN IEC 60079-31 - Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu krytom „t“ v jazyku anglickom
STN EN IEC 62561-7 - Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie v jazyku anglickom

s pozdravom
Marcel Vojčík