Bolo nájdených 57 zhôd

od užívateľa Marcel Vojčík
6. Apríla 2022, 23:48
Fórum: Revízie
Téma: Kolaudácia prečerpávacia stanica ČOV
Odpovedí: 1
Zobrazení: 186

Re: Kolaudácia prečerpávacia stanica ČOV

v prvom rade pochybila obec, že spustila do prevádzky zariadenie, ktoré nebolo zrevidované čo sa týka dokumentácie, tak toto by si mala obec riešiť asi súdne s realizátorom, lebo viem si predstaviť, že niekto vypracuje projekt skutočného vyhotovenia, ale kto sa podpíše pod výrobu rozvádzačov (výrobc...
od užívateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:44
Fórum: NN
Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Odpovedí: 2
Zobrazení: 2327

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

a ešte toto k téme: Áno je to možné za týchto podienok: – nesmie sa jednať o priestory podľa STN 33 2000 7-718 priestory občianskej vybavenosti – prúdový chránič je dimenzovaný podľa STN 33 2000 5-53 čl.536.4.3.2, t.j. podľa predradného In ističa – musí byť splnená podmienka bezpečného odpojenia, t....
od užívateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:27
Fórum: NN
Téma: Prúdový chránič ako hlavný vypínač
Odpovedí: 2
Zobrazení: 2327

Re: Prúdový chránič ako hlavný vypínač

hlavný vypínač je prvok, ktorý má vedieť vypnúť maximálne odberné prúdy záťaže ale aj skratové prúdy pri poruche pokiaľ toto vie zvládnuť prúdový chránič, tak môže byť použitý ale treba brať do úvahy aj počet zariadení / spotrebičov zapojených za PCH a súčet ich unikajúcich prúdov, aby tieto prúdy n...
od užívateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:11
Fórum: NN
Téma: Úbytok napätia
Odpovedí: 2
Zobrazení: 2221

Re: Úbytok napätia

podľa STN 33 2000-5-52 článok 525 a tabuľka G52.1 úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a spotrebičom nesmie byť väčší, ako: a) pri inštaláciách napájaných z verejnej siete - svetelné okruhy - 3% - iné okruhy - 5% b) pri inštaláciách napájaných zo súkromného zdroja - svetelné okruhy - 6% - iné o...
od užívateľa Marcel Vojčík
1. Decembra 2021, 08:03
Fórum: NN
Téma: Úbytok napätia
Odpovedí: 2
Zobrazení: 2221

Re: Úbytok napätia

podľa STN 33 2130 článok 4.7.3 a) úbytok napätia medzi prípojkovou skriňou a rozvádzačom za elektromerom - u svetelného a zmiešaného odberu - 2% - u iného, než svetelného odberu - 3% b) úbytok napätia medzi rozvádzačom za elektromerom a spotrebičom - u svetelných vývodov - 2% - u varičoch a výhrevný...
od užívateľa Marcel Vojčík
24. Novembra 2021, 20:24
Fórum: Projekty
Téma: Ochranne pásma
Odpovedí: 2
Zobrazení: 477

Re: Ochranne pásma

Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2021 §43
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/251/
od užívateľa Marcel Vojčík
23. Novembra 2021, 19:05
Fórum: Ochrana pred bleskom
Téma: Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.
Odpovedí: 3
Zobrazení: 7137

Re: Ochrana pred bleskom - súvisiace normy a predpisy.

odporúčam pozrieť aj STN 33 2000-4-41:2019 národná príloha N2.3
od užívateľa Marcel Vojčík
19. Novembra 2021, 22:06
Fórum: Ex
Téma: Elektromer a plynomer v jednom výklenku
Odpovedí: 2
Zobrazení: 470

Re: Elektromer a plynomer v jednom výklenku

Dobrý večer prajem

rieši to norma STN 33 2130 v článku 4.6.5 - a podľa nej sa nesmú montovať do jedného výklenku a ani dva samostatné výklenky nad sebou nemožno považovať za dostatočné oddelenie
od užívateľa Marcel Vojčík
8. Júna 2021, 06:13
Fórum: Revízie
Téma: Vzdialenosť 230V zásuvky od radiátora
Odpovedí: 2
Zobrazení: 4039

Re: Vzdialenosť 230V zásuvky od radiátora

zdravím

pozeral som normu STN 33 2130 kde sa popisujú inštalačné zóny, ale nič o vzdialenosti zásuvky od radiátora som tam nenašiel

s pozdravom

Marcel Vojčík
od užívateľa Marcel Vojčík
8. Júna 2021, 06:06
Fórum: NN
Téma: Výmena rozvádzača verejného osvetlenia
Odpovedí: 1
Zobrazení: 6063

Re: Výmena rozvádzača verejného osvetlenia

Dobrý deň prajem po výmene rozvádzača je nevyhnutné vyhotoviť správu o OPaOS v zmysle vyhlášky 508/2009 §13 a k danému rozvádzaču treba spraviť / dodať aj technickú dokumentáciu (protokol o kusovej skúške v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlásenie o zhode od výrobcu rozvádzača, schému a iné) s po...